Vilniaus knygų mugė 2012. Programa

Laikas.lt

Kaip ir kiekvienais metais, knygų mylėtojai vėl renkasi į Vilniaus knygų mugę, kuri startuoja jau šiandien ir visiems žada daug gerų renginių. O mes siūlome pasižvalgyti po mugės programą ir išsirinkti sau tinkamus renginius.

Ketvirtadienis. Bičiulių diena

10.00
Konferencijų salė 5.1 Mugės atidarymas

11.00
Konferencijų salė 5.5 Pristatomi „Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolai“ bei kiti leidiniai. Dalyvauja N. Morozova, J. Zabarskaitė, D. Kuolys (LKI).

Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos laida „Forumas“ (LRT)
Konferencijų salė 3.2 Gedimino Dubausko knygos „Finansų valdymo teorijos“ pristatymas. Dalyvauja R. Smaliukienė (Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija).

12.00
Konferencijų salė 5.2 Augustino Dainio knygos „Angelofilai: trys istorijos apie sielos alchemiją“ pristatymas. Dalyvauja K. Vasiliauskaitė, A. Dainys, R. Aškinytė, V. Morkūnaitė (Metodika)
Konferencijų salė 5.3 Dokumentinio filmo „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai - 100“pristatymas ir susitikimas su kūrybine grupe. Dalyvauja R. Sipavičius, I. Lukšaitė, J. Marcinkevičius, E. Rimša, S. Narbutas (LMA Vrublevskių biblioteka).

Konferencijų salė 5.5 „Lietuvių kalba skaitmeniniame 21-ame amžiuje. Iššūkiai ir galimybės“. Projekto „Meta-Nord“ pristatymas. Dalyvauja J. Zabarskaitė, A. Tamulionienė, R. Miliūnaitė (LKI).

Rašytojų kampas/LRT studija Barbora Didžiokienė ir Vladas Didžiokas: du dailininkai po vienu stogu. Dalyvauja R. Rachlevičiūtė, J. Augustytė, I. Miškinienė, S. Daugirdaitė, B. Mar (VU Lyčių studijų centras)
Forumas Knygos meno konkurso „Vilnius 2011“ laureatų apdovanojimas, taisyklingos knygos kalbos laureatų paskelbimas ir apdovanojimas, knygų laureačių parodos atidarymas (Kultūros ministerija)
Konferencijų salė 3.2 Leidyklos Wiley elektroninės knygos ir jų renginiai. Dalyvauja A. Gregor, J. Lewinson, A. Przydanska (Humanitas).

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija Stendas 3.04 Jonas Mačiulis (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

13.00
Konferencijų salė 5.2 „Ką slepia mūsų pinigai?“ (VU biblioteka, Lietuvos banko Pinigų muziejus)
Konferencijų salė 5.5 Originalių lietuviškų mokomųjų Gudragalvio žaidimų, leidinių serijos „ABC 123“, skirtos vaikų kalbai ugdyti, pristatymas. Dalyvauja J. Čepauskienė (Gudragalvis)
Rašytojų kampas/LRT studija Broniaus Kutavičiaus kompaktinės plokštelės „Mažasis spektaklis“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje. Dalyvauja kompozitorius, V. Landsbergis, A. Nakienė, L. Paulauskis, V. Janatjeva, J. Katinaitė.

Vaikų scena Jūrininkų kalba. Dalyvauja R. Adomavičius (Lietuvos jūrų muziejus). Konferencijų salė 3.2 Kaip biblioteka gali populiarinti savo miestą? Dalyvauja L. Venclauskas, R. Tamoliūnienė, D. Giniuvienė, S. Lūžys (Kauno apskrities viešoji biblioteka). Stendas 3.16 Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos stendo atidarymas.nDalyvauja V. Labašauskas, J. Vėgėlė, L. Zemlienė, G. Vaškelis, J. Jaučkojis (LALA).

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)
Stendas 5.A05 Alfredas Šaltys (Kalendorius)

14.00
Konferencijų salė 5.1 Maironio skaitymo metų atidarymas – Skaitome Maironį kartu! Dalyvauja A. Gelūnas, K. Kazlauskaitė, A. Šlepikas, J. Sasnauskas, B. Speičytė, R. Bleizgienė, J. Čerškutė, J. Budraitis, A. Šlepikas, J. Kryževičienė (LLTI).

Konferencijų salė 5.2 Aldonos Snitkuvienės knygos „Lietuva ir Senovės Egiptas XVI a. pab. – XXI a. prad.: keliautojų, kolekcininkų ir mokslininkų pėdsakais“ pristatymas.

Dalyvauja autorė, O. Daugelis, N. Lukšėnienė, A. Andrijauskas (LMA/Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus).

Konferencijų salė 5.5 Knygos „Silvija Vėlavičienė. Draustosios spaudos pėdsakais“ (sud.
Budriūnienė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, R. Gudauskas, R. Misiūnas, R. Morkvėnas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

Forumas Patriotų premijos teikimas (KAM, LLA, LLTI)
Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Lietuvos diena“ (LRT)


Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.A16 Tadeusz Gajl (L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza)
Stendas 5.B04 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto)
Stendas 5.A02 Filomena Taunytė (Tyto alba)

15.00
Konferencijų salė 5.2 Skaitmeninių knygų lentyna. Dalyvauja D. Žalys (TEV). Konferencijų salė 5.3 Diskusija „Biblioteka kūrėjų akimis“. Dalyvauja E. Parulskis, N. Cibulskas (VU biblioteka)

Konferencijų salė 5.5 Knygos „Lietuvos knygos hebrajų kalba (1759-1900)” (sud. Olga
Lempertaitė, Andrey Pschenitsky, Oren Stadmaer) pristatymas. Dalyvauja L. Lempertienė, R. Gudauskas, D. Kaunas, S. Narbutas, A. Navickienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

Forumas Šilalės krašto pristatymas: „Stipriausias ąžuolas tarp ąžuolų“, skirtas Dionizo Poškos „Baublių“ muziejaus 200-osioms metinėms paminėti. Dalyvauja I. Kėblienė, J. Gudauskas, S. Budvytienė, A. Noreikienė, S. Skrodenis (Edukologija).

Rašytojų kampas/LRT studija Editos Mildažytės knygos „Pasimatymas su Lietuva” pristatymas. Dalyvauja E. Mildažytė, V. Gerulaitis, V. Noreika.

Stendas 5.C12 Svečiuose - Modernaus meno centras su pirmuoju savo leidiniu „Vieno
muziejaus istorija. I d.“ (Apostrofa, Petro ofsetas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija. Stendas 5.D17 Zigmas Zinkevičius (MELC). Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)

16.00
Konferencijų salė 5.2. Česlovo Kavaliausko knygos „Eschatologija: Teologija ir būtis“ pristatymas. Dalyvauja A. Buračas, I. Gudauskienė, V. Žukas (Edukologija). Konferencijų salė 5.3 Monografijos „Radvilų rūmai Dubingiuose“ pristatymas. Dalyvauja A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, I. Rutkauskaitė (Kultūros paveldo akademija).

Forumas Elektroninės knygos: ar pasitenkinsime „greitu maistu“? Dalyvauja V. Labašauskas, G. Vaškelis, E. Žalys (LALA).

Rašytojų kampas/LRT studija Naujosios „Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijų“ serijos 11-12 klasėms aptarimas. Dalyvauja D. Kuolys, M. Kvietkauskas, D. Eigminienė, B. Speičytė, A. Martišiūtė (LLTI)
Vaikų scena Susipažink: vaikų draugas – delfinas. Dalyvauja N. Puteikienė (Lietuvos jūrų muziejus)

17.00
Konferencijų salė 5.1 Petronėlės Česnulevičiūtės – dėstytojos, rašytojos, teatro tyrinėtojos,
Perlojos garbės pilietės – atminimo vakaras ir paskutinės profesorės knygos – apie Balį Sruogą ir Andrių Oleką-Žilinską – sutiktuvės. Dalyvauja A. Martišiūtė, A. Kašėta, A. Paulauskienė, V. Daujotytė, V. Sventickas, S. Beržinis ir kt. (LLTI).

Konferencijų salė 5.2 Declano Hillo knygos „Parduotos rungtynės” pristatymas. Dalyvauja D. Hill (videointerviu), E. Kūris, S. Zaksaitė, L. Varanavičius (Eureka).

Konferencijų salė 5.3 Sauliaus Grybkausko knygos „Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985“, Viliaus Ivanausko knygos „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje. Tarp stagnacijosir dinamikos (1968-1988)“ ir Vitalijos Stravinskienės knygos „Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959 m.)“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Švedas, A.Streikus, R. Čepaitienė,T. Vaiseta (LII).

Konferencijų salė 5.5 Alio Balbieriaus poezijos rinktinės „Skaidrumos“ pristatymas. Dalyvauja V. Gužauskis, V. Braziūnas, J. Keleras, U. Šimulynaitė (Homo liber).

Forumas Diskusijų klubas. Ar baltų laikas jau praeityje? Diskutuoja Jonas Öhman, Mindaugas Kvietkauskas, Jolanta Zabarskaitė, Egidijus Aleksandravičius. Moderuoja Darius Kuolys
Rašytojų kampas/LRT studija Steve Jobs. Genialus verslas ir verslo genialumas. Lietuvos televizijos laida „Pinigų karta“. Vedėjas A.Tapinas.

18.00
Konferencijų salė 5.2 „Pirmosios knygos“ serijos autorių kūrybos vakaras. Dalyvauja J. Riškutė, M. Nastaravičius, J. Tumasonytė, R. Šerelytė, R. Stankevičius (LRS leidykla).

Konferencijų salė 5.3 Dago Solstado knygos „Vienuoliktasis romanas, aštuoniolikta knyga“
pristatymas. Diskusija „Šiuolaikinės norvegų literatūros sklaida Lietuvoje.

Dago Solstado kūryba ir intertekstiniai ryšiai su Ibsenu“. Dalyvauja V. Gužauskis, U. Mikučionis, I. Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė (Homo liber).

Konferencijų salė 5.5 Alaisdairo MacIntyre’o knygos „Marksizmas ir krikščionybė“ pristatymas. Dalyvauja A. Bielskis, S. Kandratavičius, A. Jokubaitis (Kitos knygos/Demos kritinės minties institutas). Forumas Trys Mažosios Lietuvos kultūros paminklai (Matas Pretorijus, Teodoras Lepneris, Liudvikas Rėza). Dalyvauja Vokietijos ambasadorius M. Mülmenstädt, S. Narbutas, E. Lazauskaitė, R. Šmigelskytė-Stukienė ir knygų rengėjos (LII/LLTI).

Rašytojų kampas/LRT studija Viktoro Gerulaičio knygos „Orkestro byla“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, J. Domarkas (Lietuvos nacionalinė filharmonija).

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija. Stendas 5.C19 Andrius Užkalnis (Baltos lankos) Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

Vasario 24 d., penktadienis. Ilgasis penktadienis

11.00

Konferencijų salė 5.2 Dalios Dilytės knygos „Senovės Romos kultūra“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Vasiliauskaitė, A. Kučinskienė (Metodika).

Konferencijų salė 5.3 Literatūra eksportui. Dviejų straipsnių rinkinių „Współczesna literatura
litewska“ (sud. Donata Mitaitė ir Jūratė Sprindytė) ir „Transitions of Lithuanian postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period“ (sud. Mindaugas Kvietkauskas) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, L. Donskis, S. Daugirdaitė (LLTI).

Konferencijų salė 5.5 „Baltiškoji kultūra po stiklu ir gyvenime”. Žurnalo „Liaudies kultūra“
pristatymas ir pokalbis aktualiais šiandienos kultūros klausimais. Dalyvauja D. Razauskas, D. Rastenienė, I. Lukšaitė, V. Vaitkevičius, U. Liogė (LLKC).

Forumas Diskusija „Visa Lietuva skaito vaikams – auklėjimas skaitant“. Dalyvauja
L. Sungailienė, E. Katrušakova, D. Klus-Stańska, J. Kraińska (Lenkijos institutas Vilniuje)
Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos laida „Akiračiai“ (LRT)
Konferencijų salė 3.2 Martyno Purvino monografijos „Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida, I knyga“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Labašauskas, M. Purvinienė, D. Vienažindienė (KTU)
Stendas 5.B07 Interaktyvių technologijų pritaikymas ir panaudojimas anglų kalbos
pamokose. Dalyvauja M. Ogorodnikovienė (Humanitas).

12.00
Konferencijų salė 5.1 Forumas „Europos likimas: trys scenarijai“. Dalyvauja L. Donskis, R. Vilpišauskas, J. Drunga, G. Nausėda (SC Baltic Media).

Konferencijų salė 5.2 Povilo Blaževičiaus monografijos „Seniausieji Lietuvos žaislai“ ir parodos katalogo „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“ (sud. Arūnas Puškorius) pristatymas. Dalyvauja autoriai (Valdovų rūmų muziejus).

Konferencijų salė 5.3 Lietuvių tarmės sparčiai besikeičiančiame 21-ajame amžiuje. Leidinių
„Dieveniškių žodynas“, „Kretingos tarmės žodynas“, DVD „Lietuvių tarmės – 3“ pristatymas. Dalyvauja D. Mikulėnienė, V.Vidugiris, D. Vaišnienė, A.Leskauskaitė, J. Zabarskaitė (LKI).

Konferencijų salė 5.5 Petro Žemkausko knygos „Juodasis sąsiuvinis“ pristatymas. Dalyvauja
A. Noruševičius, P. Žemkauskas, V. Buragas, V. Beresniovas, J. Valentaitė, D. Pukertaitė, J. Onaitytė, A. Noruševičienė (Kalendorius).

Forumas Džiuljetos Maskuliūnienės knygos „Peldų takais. Lietuvių vaikų literatūros  tyrinėjimai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Urba, V. Mozūraitė (Šiaulių universiteto leidykla).

Rašytojų kampas/LRT studija Naujausios „Nemunas“ ir „Naujoji Romuva“ poezijos knygos.
Dalyvauja V. Rudžianskas, R. Katinaitė-Lumpickienė, G. Dabrišius, V. Elmiškis, A. Konickis (Nemunas, Naujoji Romuva).

Vaikų scena Konkurso „Skaitymo karalius” finalas Lenkijoje minimų Januszo Korczako
metų proga. Dalyvauja Lietuvos mokyklų moksleiviai, D. Kuolys, D. Michelevičiūtė,
M. Kasner (Lenkijos institutas Vilniuje).

Konferencijų salė 3.2 Algirdo Girininko knygos „Baltų kultūros ištakos II“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Bliujienė, G. Zabiela, A. Kuncevičius (Klaipėdos universiteto leidykla)

Stendas 5.D18 Interaktyvių pamokų modelio pristatymas. Dalyvauja J. Balčiūnas (Edukologija)

13.00
Konferencijų salė 5.2 Algio Kalėdos knygos „Mitų ir poezijos žemė: Lietuva lenkų literatūroje“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Kvietkauskas, M. Kasner, J. Sprindytė (LLTI)

Konferencijų salė 5.5 Naujausio „Lietuvių liaudies dainyno“ 23 tomo ir Eduardo Volterio užrašytų dainų bei tautosakos darbų 42 tomo pristatymas. Dalyvauja B. Stundžienė, V. Daugirdaitė, Ž. Ramoškaitė, A. Nakienė, R. Visackienė (LLTI).

Forumas Regioninė knyga: Kaišiadorių patirtis. Dalyvauja I. Seliukaitė, V. Vaitkevičius,
R. Laužikas, O. Lukoševičius (Kaišiadorių muziejus)

Rašytojų kampas/LRT studija Lauryno Katkaus knygos „Sklepas ir kitos esė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Riškutė, K. Kirtiklis, L. Laurušaitė (LRS leidykla)

Konferencijų salė 3.2 Interaktyvių technologijų pritaikymas ir panaudojimas anglų kalbos
pamokose. Dalyvauja M. Ogorodnikovienė, A. Dansie (Humanitas)

14.00
Konferencijų salė 5.1 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Gelgaudiškis“ (sud. Antanas Andrijonas), „Panemunėlis“ (sud. Venantas Mačiekus), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (I d.) pristatymas. Dalyvauja autoriai, P. Jonušas, L. Klimka, E. Rimša, folkloro ansamblis „Gastauta“ (Versmė).

Konferencijų salė 5.2 Leonido Donskio knygos „Lietuviškasis liberalizmas 2“ pristatymas. Dalyvauja autorius V. Adamkus, R. Vilpišauskas, O. Gudžiūnienė, (Versus aureus).

Konferencijų salė 5.3 Knygos „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“ ir DVD „Sveikas, gyvenime“ (sud. Andrius Navickas) pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, K. Dvareckas, Z. Martinkus (Bernardinai.lt)
Konferencijų salė 5.5 Almanacho „Poezijos pavasaris 2012” (sud. Giedrė Kazlauskaitė, Marius Burokas, Benediktas Januševičius) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, A. A. Jonynas, D. Petrošius (LRS leidykla).

Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Lietuvos diena“ (LRT) Vaikų scena Vytauto V. Landsbergio knygos „Stebuklingas arklio Dominyko brangakmenis“ pristatymas. Dalyvauja autorius, N. Varnelytė, G. Storpirštis (Dominicus Lituanus)

Konferencijų salė 3.2 Mokslinių žurnalų „Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2010-2011 m.“,
„Karo archyvas. XXVI tomas“, „Journal of Security and Sustainability Issues“ pristatymas. Dalyvauja G. Vitkus, G. Surgailis, M. Tvaronavičienė (Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)
Stendas 5.B04 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto)
Stendas 5.C18 Laurynas Katkus (LRS leidykla)

15.00
Konfrencijų salė 5.2 Vytauto Landsbergio knygos „Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją“
pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Tyla, K. Girnius, L. Rimkevičienė, R. Užukukis
(K. Mickevičiaus leidykla Briedis).

Konferencijų salė 5.3 Rimo Bružo knygos „Bikerstory.LT. Lietuvos motociklizmo istorija 1918–1940“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Jakubčionis, G. Kazilionis (Vaga).

Konferencijų salė 5.5 Susitikimas su Gražina Karaliūne. Dalyvauja A. Urbonaitė (Obuolys) Forumas Chrestomatijų „XX amžiaus literatūros teorijos“ (sud. Aušra Jurgutienė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, K. Nastopka, D. Linčiuvienė, D. Vaitiekūnas (LLTI)

Rašytojų kampas/LRT studija Palmiros Galkontaitės knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Čekuolis, Č. Stonys (Baltos lankos).

Konferencijų salė 3.2 Prembuda knygos „Meditacija – sielos dalijimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius (AUM/Ojas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.B03 Leonidas Donskis (Versus aureus)
Stendas 5.A02 Valdas Adamkus (Tyto alba)
Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)
Stendas 5.C12 Rolandas Rastauskas (Apostrofa)
Stendas 5. C20 Ruta Sepetys (Alma littera)

16.00
Konferencijų salė 5.1 Rutos Sepetys kelias iš Sibiro į sėkmę. Dalyvauja autorė, J. Öhman, L. Būgienė, T. Tuller (TKPC)

Konferencijų salė 5.2 Mečio Laurinkaus romano „Elektra“ pristatymas. Dalyvauja autorius, S. Žukas, J. Kubilius (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Alvydo Šlepiko romano „Mano vardas – Marytė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Riškutė, E. Ignatavičius, R. Savickas (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Rasos Aškinytės romano „Lengviausias“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Navakas, V. Juknaitė, M. Nastaravičius (Vaga)

Forumas Diskusijų klubas. Ar demokratija reiškia moralės nuosmukį? Diskutuoja filosofai Alvydas Jokubaitis, Vytautas Radžvilas

Rašytojų kampas su LRT Dailės albumo „Aloyzas Stasiulevičius. Vilnius piešiniuose“ (sud. Aušra Poškutė) pristatymas. Dalyvauja A. Samalavičius, A. Stasiulevičius, L. D. Poška, S. Pilinkus (VDA)
Vaikų scena Lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“, atspausdintos ir Brailio
raštu, pristatymas. Spektaklį pagal šią pasaką vaidins Stalo teatras.

Dalyvauja S. Degutytė, S. Dikčiūtė, S. Jokužys, E. Jokužytė (S. Jokužio leidykla-spaustuvė)

Stendas 5.A17 Lietuvos fotomenininkų sąjungos 2011 metų leidinių pristatymas: metraštis „Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien“; „XX amžiaus Lietuvos fotografijos antologija“, I tomas; Skirmatas Valiulis „Apie fotografiją“. Dalyvauja leidinių sudarytojai (Lietuvos fotomenininkų sąjunga, S. Jokužio leidykla-spaustuvė)

Stendas 3.16 Gintaro Aleknonio knygos „Naujoji cenzūra“ pristatymas. Dalyvauja autorius (MRU)
Stendas 5.A15 Ezoterikos specialistų konsultacijos – taro, meditacinės sesijos. Dalyvauja ezoterinio centro AUM specialistai (AUM/Ojas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C19 Palmira Galkontaitė (Baltos lankos)
Stendas 5.B02 Rimas Bružas (Vaga)
Stendas 5.B05 Gražina Karaliūnė (Obuolys)
Stendas 3F.01 Leonidas Donskis (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)
Stendas 5.D08 Norbertas Algis Penkaitis (Homo Liber)

17.00
Konferencijų salė 5.1 Teatralizuota improvizacija Muziejų metų tema „Kitu kampu apie muziejus“. Dalyvauja A.Bružas, K. Glušajevas (Lietuvos muziejų asociacija).

Konferencijų salė 5.2 Raimondo Paknio ir Dalios Vasiliūnienės albumo „Lietuvos medinės
bažnyčios“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Aleksandravičiūtė, J. Sasnauskas,
D. Varnaitė (R. Paknio leidykla).

Konferencijų salė 5.3 Pamoka Bermudų trikampyje. Rolando Rastausko knygos „Bermudų trikampis“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Jauniškis, A. Braškytė, A. Švedas, E. Deltuvaitė (Kultūros meniu).

Konferencijų salė 5.5 Egidijaus Knispelio knygos „Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“ pristatymas.
Dalyvauja autorius (Obuolys).

Forumas Knygos „Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia“
(sud. Jūratė Kavaliauskaitė, Ainė Ramonaitė) pristatymas. Dalyvauja M. Martinaitis, V. Musteikis, D. Kuolys, V. V. Landsbergis, R. Ambrazevičius, R. Braziulis (Baltos lankos).

Rašytojų kampas/LRT studija Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Noruševičius, J. Rekešius, K. Račkauskas, D. Pukertaitė, D. Anevičiūtė (Kalendorius)

Vaikų scena Tradicinių šokių rinkinio „Šoks broliukai šokinį“ pristatymas-vakaronė.
Dalyvauja A. Vakarinienė, folkloro ansamblis „Poringė“, folkloro ansamblis „Nalšia“,
folkloro ansamblis „Radasta“ (LLKC).

Konferencijų salė 3.2 Alberto Skurvydo knygos „Modernioji neuroreabilitacija. Judesių
valdymas ir proto treniruotė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Valienė, A. Mačiukas (Vitae litera)
Stendas 5.B05 Sušių gamybos pamokėlė pagal lietuvišką knygą „Sushi. Nuo A iki Z“
(Obuolys)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.A02 Rasa Aškinytė (Vaga)
Stendas 5.C19 Mečys Laurinkus (Baltos lankos)
Stendas 5.A02 Edita Mildažytė (Tyto alba)
Stendas 5.C12 Kazys Saja (Petro ofsetas)
Stendas 5.C18 Alvydas Šlepikas (LRS leidykla)

18.00
Konferencijų salė 5.1 Vakaras „Laiko slinkčių atvertys“. Filmo “Lietuvių tradicinės vestuvės”
ir kalendoriaus “Lietuvių tautinis kostiumas” pristatymai. Dalyvauja V. Šatkauskienė, G. Arbačiauskas, T. Jurkuvienė, D. Keturakienė, N. Marcinkevičienė, J. Javaitis, folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“ (LLKC)
Konferencijų salė 5.2 Sigito Gedos poezijos skaitymai. Dalyvauja L. Jakimavičius, A. A. Jonynas, A. Bialobžeskis, A. Ališauskas (LRS leidykla).

Konferencijų salė 5.3 Birutės Galdikas knygos „Rojaus atspindžiai: mano gyvenimas Borneo saloje su orangutanais“ pristatymas. Dalyvauja N. Skrudupaitė, S. Petrulis, A. Knystautas (Eugrimas)
Konferencijų salė 5.5 Andriaus Jakučiūno knygos „Lalagė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Gasiliūnas, D. Kalinauskaitė, L. Jonušys (Tyto alba)

Forumas Euroblogas.lt diskusija „Savanorystė, vyresnių žmonių aktyvumas, kartų solidarumas” ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje savanorystės gido „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (aut. Neringa Kurapkaitienė, Monika Kėžaitė Jakniūnienė) pristatymas. Dalyvauja autorės, L. Donskis (Europos komisijos atstovybė Lietuvoje)

Rašytojų kampas/LRT studija Knygos kaina naujojoje ekonomikoje. Lietuvos televizijos laida „Pinigų karta“. Vedėjas A.Tapinas

Konferencijų salė 3.2 Atminties kultūra Lietuvoje: tęstinumai ir lūžiai. Dalyvauja A. Nikžentaitis, V. Safronovas, I. Šutinienė, D. Mačiulis (LII)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.B04 Sigutė Ach (Nieko rimto)
Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)
Stendas 5.C04 Rolandas Rastauskas (Kultūros meniu)

19.00
Konferencijų salė 5.1
Rūtos Oginskaitės knygos „Jausmų repeticijos: metai su aktoriumi Vladu Bagdonu“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Bagdonas (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 Stanislavos Nikolovos-Čiurinskienės knygos „Second life. Gyvenimas tinkle“ pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Masytė, A. Germanavičius, S. Repečka (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Knygos ir filmo „Slemas Lietuvoje“ pristatymas. Parodomosios slemo
varžybos. Dalyvauja D. Jurevičius, J. Tumasonytė, E. Noreika, A. Baublys, Trubadūras
Bacevyčia (Kitos knygos)

Konferencijų salė 5.5 Henrio J. M. Nouweno knygos „Laukiantys tėvo namai. Apie sūnaus
palaidūno sugrįžimą“ pristatymas. Dalyvauja R. Petronis, A. Peškaitis, K. Dvareckas
(Katalikų pasaulio leidiniai)

Forumas Kęstučio Navako ir Akvilės Žilionytės knygos „Visi laiškai – žirafos“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, D. Kalinauskaitė, L. Jonušys (Vaga)

Rašytojų kampas/LRT studija Knygos „S. Eidrigevičius. Piešiniai, fotografijos, plakatai, paveikslai, simboliai, saitai, paslaptys, žvilgsnis“ (sud. R. Rachlevičiūtė, E. Grigoravičienė,
J. Jacovskis) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, D. Zovienė, S. Eidrigevičius (Artseria)

Konferencijų salė 3.2 Margaritos Matulytės knygos „Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu“ ir Vytauto
Michelkevičiaus knygos „LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos tinklas“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Narušytė, S. Trilupaitytė, N. Milerius, V. Ivanauskas (VDA leidykla)

Stendas 3.F02 Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ DVD koncerto „Broliai“ pristatymas
(Via Artis)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.A02 Andrius Jakučiūnas (Tyto alba)
Stendas 5.C19 Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos)
Stendas 3F.01 Valdemar Tomaševski (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)

20.00
Konferencijų salė 5.1 Broniaus Kutavičiaus autorinės kompaktinės plokštelės „Mažasis spektaklis“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Katinaitė, V. Landsbergis, A. Nakienė, L. Paulauskis (MILC)

Konferencijų salė 5.2 Pokalbis su rašytoja Kristina Sabaliauskaite: „Viskas, ko norėjote paklausti Kristinos Sabaliauskaitės“. Dalyvauja S. Repečka (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Nestoro Machno knygos „Rusijos revoliucija Ukrainoje“ pristatymas.

Pankroko grupės „Avarinis įėjimas“ koncertas. Dalyvauja D. Pocevičius, E. Balčiūnas (Kitos knygos)
K
onferencijų salė 5.5 Reti Lietuvos paukščiai ir gyvūnai. Knygos-fotoalbumo „Mandarininė antelė“ pristatymas. Dalyvauja J. Anusauskienė, R. Anusauskas (Jurgos projektai)

Forumas Marjane Satrapi knygos „Persepolis“ pristatymas. Diskusija „Komiksai ir jų įnašas į pasakojamąją ir vizualiąją kultūrą“. Dalyvauja A. Blumberg, N. Arlauskaitė, I. Koreivaitė, E. Salmin, I. Picukane (Kitokia grafika)

Rašytojų kampas/LRT studija Audronės Urbonaitės knygos „Cukruota žuvis“ pristatymas. Diskusija „Kinai jau čia, tarp mūsų. Lietuvi, būk garbingas – prisipažink, ką jauti!“. Dalyvauja autorė, R. Čičinskaitė, R. Valatka, J. Baranova, R. Milašiūnas, A. Maldeikienė
(Alma littera)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C19 Stanislava Čiurinskienė-Nikolova (Baltos lankos)
Stendas 5.B02 Kęstutis Navakas ir Akvilė Žilionytė (Vaga)
Stendas 5.D16 Lietuvos slemo atlikėjai (Kitos knygos)
Stendas 5.A02 Rūta Oginskaitė ir Vladas Bagdonas (Tyto alba)

Vasario 25 d., šeštadienis. Nekasdienių pasimatymų diena

10.00
Rašytojų kampas/LRT studija Lietuvos radijos laida „Kultūros savaitė“ (LRT)

11.00
Konferencijų salė 5.1 Dianos Gabaldon knygos „Svetimšalė“ pristatymas. Dalyvauja autorė, N. Narmontaitė (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Clive‘o S. Lewiso knygos „Kipšo laiškai. Seno velnio patarimai jaunam
velniukui“ pristatymas. Dalyvauja A. Valkauskas, N. Šepetys, M. Adomėnas (Katalikų pasaulio leidiniai)

Konferencijų salė 5.3 Marinos Achmedovos knygos „Mirtininkės dienoraštis“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Vasiliauskaitė, I. Potašenko (Metodika)

Konferencijų salė 5.5 XX a. I pusės Lietuvių literatūros istorijos dvitomio pristatymas. Dalyvauja A. Martišiūtė, R. Skeivys, V. Butkus, V. Martinkus, E. Žmuida, V. Šatkuvienė (LLTI)

Forumas Doloresos Kazragytės knygos „Raudoni sandaliukai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Juškienė (Ūkininko patarėjas)

Rašytojų kampas/LRT studija Algirdo Šeškaus trijų knygų „Meilės lyrika“, „Žaliasis tiltas“, „Archyvas (Pohulianka)“ pristatymas. Akordeonistų trupės pasirodymas. Dalyvauja autorius, M. Jelinskaitė, A. Narušytė, M. Matulytė, Č. Lukenskas (Kitos knygos)

Vaikų scena Stanislovo Abromavičiaus knygos „Lopšinės mylimam vaikui“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, J. Nekrošius, A. A. Jonynas, I. Daukšienė (Obuolys)

Konferencijų salė 3.2 Artūro Katiliaus knygos „Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990-1991 m.“, Alberto Daugirdo knygos „Vilniauspedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991-1996 metais“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, G. Jakštys, V. Rakutis, A. Daugirdas (Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

Stendas 3.04 Interaktyvios elektroninės paslaugos, skirtos leidiniams ir publikacijoms
užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose. Dalyvauja G. Bastauskienė, R. Gudauskas,
R. Varnienė-Janssen, D. Sipavičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

12.00
Konferencijų salė 5.1 Albumo „Žemaičiai: gyvenimas ir šventės“ pristatymas. Dalyvauja A. Kuprelytė, V. Ivanauskaitė-Šeibutienė, A. Baltėnas, folkloro ansamblis „Platelē“ (R. Paknio leidykla)

Konferencijų salė 5.2 Diskusija „Senjorai ir jaunimas – kartų solidarumas ar atskirtis?“.
Dalyvauja O. Sakalauskienė, V. Blinkevičiūtė (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)

Konferencijų salė 5.3 Gendručio Morkūno knygos „Puodukas kefyro ant palangės“ pristatymas. Dalyvauja A. Navickas, A. Šimkus, R. Morkūnienė, K. Urba (Bernardinai.lt)

Konferencijų salė 5.5 Zenono Norkaus ir Vaido Morkevičiaus vadovėlio „Kokybinė lyginamoji
analizė“ ir Zenono Norkaus monografijos „On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-communist Transformation” pristatymas. Dalyvauja autoriai, A. Krupavičius, L. Kraniauskas, V. Laurėnas, Š. Liekis, V. Leonavičius (Apostrofa, VU Filosofijos fakultetas)
Forumas Antano Gailiaus knygos „Pro mansardos langą“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Kuodytė, I. Vaišvilaitė, J. Sasnauskas (Aidai)

Rašytojų kampas/LRT studija Vlado Kalvaičio knygos „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Daujotytė, V. Rudžianskas (Nemunas)

Vaikų scena Pauliaus Juodišiaus knygos „Penktadieniais apelsinus sapnuoti draudžiama“
pristatymas. Dalyvauja autorius, S. Ach (Nieko rimto)

Konferencijų salė 3.2 Loretos Jastramskienės romano „Juokingos moters agapė“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, V. Gužauskis, R. Gudaitis (Homo liber)

Stendas 3.16 Onos Gražinos Rakauskienės, Vaidos Servetkienės knygos „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė: dvidešimt metų rinkos ekonomikoje“ pristatymas. Dalyvauja autorės (MRU)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.B05 Giedrė Bružienė (Obuolys)
Stendas 5.D16 Algirdas Šeškus (Kitos knygos)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

13.00
Knygos kino salė Profesija: prezidentas. Dalyvauja prezidentai Valdas Adamkus ir Aleksander Kwaśniewski. Pokalbį moderuoja Egidijus Aleksandravičius. Pokalbis anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.1 Algimanto Čekuolio knygos „Faktai ir šypsenos“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Radzevičius (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Etgaro Kereto apsakymų rinkinio „Ilgintis Kisindžerio“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, L. Lempertienė, G. Gailiūtė, R. Karpis (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Jauniaus Vyliaus užrašytos Suvalkijos tautosakos rinktinės „Paklausykit
manę, jauno bernelio“ pristatymas. Dalyvauja A. Žičkienė, V. Sakalauskienė, J. Vylius ir jo vadovaujamas ansamblis „Marijampolės kanklinykai“ (LLTI)

Konferencijų salė 5.5 Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės monografijos „Vaikas, nusileidęs iš dangaus. Vygando Telksnio asmenybės fenomenas“ pristatymas. Dalyvauja autorė, O. Valiukevičiūtė, V. Matuzas, J. Dautartas (Versmė)

Forumas Diskusijų klubas. Rašymas ant sienos: Lietuvos istorija pasauliui. Diskutuoja
Ruta Sepetys, Sigitas Parulskis, Mečys Laurinkus, Nerijus Šepetys, Jonas Öhman.
Moderuoja Aurimas Švedas

Rašytojų kampas/LRT studija 2011 metų kūrybiškiausios knygos LLTI konkurso premijos laureato paskelbimas ir knygų dvyliktuko aptarimas. Dalyvauja R. Kmita, J. Čerškutė, S. Daugirdaitė, G. Vaškelis (LLTI)

Vaikų scena Bernadetos Lukošiūtės knygos „Kai šalia Teta Beta“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Tyto alba)
Konferencijų salė 3.2 Neringos Jagelavičiūtės-Teišerskienės knygos „Aš ir mano katė“ pristatymas. (AUM/Ojas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.B04 Paulius Juodišius (Nieko rimto)
Stendas 5.B05 Giedrė Bružienė (Obuolys)
Stendas 5.D11 Ignas Staškevičius (Metodika)
Stendas 5.C12 Arvydas Šliogeris (Apostrofa)
Stendas 3F.01 Vilija Blinkevičiūtė (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)

14.00
Konferencijų salė 5.1 Roberto Rowlando Smitho knygų „Pusryčiai su Sokratu“, „Prie vairo su
Platonu“ pristatymas. Dalyvauja autorius, N. Milerius, I. Rosenaitė, J. Ludavičienė
(Tyto alba, Britų taryba)

Konferencijų salė 5.2 Viktorijos Daujotytės knygos „Justino Marcinkevičiaus žemė“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Savukynas (Alma littera)

Konferencijų salė 5.3 Johno Virapeno knygos „Šalutinis poveikis: mirtis. Išpažintys ir farmacijos virtuvės“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Stonkus (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.5 Thomo Mertono knygos „Septynaukštis kalnas. Tikėjimo autobiografija“
pristatymas. Dalyvauja A. Samalavičius, T. Sodeika, N. Čepulis (Katalikų pasaulio leidiniai)

Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Lietuvos diena“ (LRT)

Vaikų scena Linos Žutautės kūrybinės dirbtuvės ir knygos „Kakė Makė ir pabėgusios
ausys“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

Konferencijų salė 3.2 Elektroninio produkto „Į pagalbą abiturientui (IPA). Geografija“ pristatymas. Dalyvauja R. Šalna, E. Žalys (TEV)

Stendas 3.F02 „Skylė“ natų, tekstų ir akordų leidinio SKYLĖNŲ DAINYNO pristatymas. Dalyvauja R. Radzevičius, A. Smilgevičiūtė, R. Stankevičius, T. Radzevičius, A. Dautartaitė-Krutulė (Via Artis)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C19 Etgar Keret (Baltos lankos)
Stendas 5.C04 Ramūnas Danisevičius (Kultūros meniu)
Stendas 5.A02 Bernadeta Lukošiūtė (Tyto alba)
Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)
Stendas 5.B04 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto)
Stendas 5.C12 Zenonas Norkus (Apostrofa)
Stendas 3F.01 Zigmantas Balčytis (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)

15.00
Konferencijų salė 5.1 Koncertas „Perpetuum mobile”. Dalyvauja Valstybinis Vilniaus kvartetas, J. Leitaitė (mecosopranas), kamerinės muzikos ansamblis „Musica Humana“ (Lietuvos nacionalinė filharmonija)
Konferencijų salė 5.2 Editos Mildažytės knygos „Pasimatymas su Lietuva“ pristatymas.

Dalyvauja autorė, A. Bumblauskas, V. Povilionienė, A. Užkalnis, L. Varanavičienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Prisiminimai apie dabartį: Algimanto Kunčiaus fotografijų albumo
„Reminiscencijos“ sutiktuvės. Dalyvauja autorius, A. Šliogeris, A. Narušytė,
G. Kadžiulytė, J. Jacovskis (Apostrofa)

Konferencijų salė 5.5 Gintauto Mažeikio knygos „Po pono ir tarno“ pristatymas. Diskusija
„Lyderystės ir meistrystės dialektika“. Aurido Gajausko teksto performansas. Dalyvauja autorius, K. Pocius, A. Būta (Kitos knygos)

Forumas Susitikimas su rašytoju Pawełu Huelle ir jo knygos „Mercedes-Benz“ pristatymas. Dalyvauja autorius, H.Kunčius, V. Dekšnys, B. Jonuškaitė, D. Michelevičiūtė
(Lenkijos institutas Vilniuje)

Rašytojų kampas/LRT studija Alfonso Eidinto knygos „Antanas Smetona ir jo aplinka“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Aleksandravičius, V. Žalys, A. Kasparavičius (MELC)

Konferencijų salė 3.2 Mykolo Romerio knygos „Lietuvos sovietizacija 1940 m.”, Mindaugo
Maksimaičio, Gintaro Šapokos, Kristinos Miliauskaitės knygos „Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos darbuose (1944-1990)” pristatymas. Dalyvauja autoriai (MRU)

Stendas 3.04 Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui. Portalo „Bibliotekų, archyvų
ir muziejų skaitmenintas kultūros paveldas“ pristatymas. Dalyvauja R. Varnienė-Janssen, D. Sipavičiūtė, G. Čekutytė-Timofejevienė, S. Kvietkauskienė, Ū. Damasickienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Stendas 5.A20 Kompaktinės plokštelės „Balsovaizdžiai“, skirtos M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms, pristatymas. Dalyvauja R. Skudienė, L. Mockūnas (Semplice)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5. A02 Robert Rowland Smith (Tyto alba)
Stendas 5.B03 John Virapen (Versus aureus)
Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

16.00
Konferencijų salė 5.1 Prof. Algio Mickūno kosmosas. Dalyvauja A. Mickūnas, D. Jonkus, L. Junutytė (LLTI, Apostrofa)

Konferencijų salė 5.2 Dovilės Zelčiūtės knygos „Po repeticijos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Kiaušas-Elmiškis, G. Padegimas, G. Varnas (Alma littera)

Konferencijų salė 5.3 Leonido Donskio knygos „Mažoji Europa“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Gelūnas, O. Gudžiūnienė (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.5 Mario Martinsono knygos „Tyli naktis“ pristatymas. Dalyvauja autorius, K. Vasiliauskaitė, A. Baurienė (Metodika)

Forumas Diskusijų klubas. Kritikus nušauna, tiesa? Kritiko(s) laisvės ir priedermės. Diskutuoja Herkus Kunčius, Laimantas Jonušys, Giedra Radvilavičiūtė. Moderuoja Vaidas Jauniškis

Rašytojų kampas/LRT studija Agnės Narušytės knygos „Lietuvos fotografija: 1990–2010” pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Kreivytė, J. Deltuvaitė, D. Liškevičius, G. Trimakas (Baltos lankos)

Vaikų scena Lesios Voroninos knygos „Superagentas 000” pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Urba, S. Ach, K. Biletina, I. Aleksaitė (Nieko rimto)

Konferencijų salė 3.2 Tomo Kavaliausko knygos „Pokalbiai apie Rytų Vidurio Europą po 1989-ųjų“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Samalavičius (Edukologija)

Stendas 5.A17 Albumo „Būti laiku“ pristatymas. Dalyvauja R. Danisevičius, J. Staselis
(Lietuvos fotomenininkų sąjunga/S. Jokužio leidykla - spaustuvė)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C19 Paweł Huelle (Baltos lankos )
Stendas 5.A02 Edita Mildažytė (Tyto alba)
Stendas 5.D16 Gintautas Mažeikis (Kitos knygos)
Stendas 5.C12 Algimantas Kunčius (Apostrofa)

17.00
Konferencijų salė 5.2 Antano A. Jonyno eilėraščių knygos „Kambarys“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Žagrakalytė, M. Burokas, D. Petrošius (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Mate Matišićiaus knygos „Pomirtinė trilogija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Krajina, J. Gulbinovič, A. Švedas (Aidai)

Konferencijų salė 5.5 Juozo Vasiliausko, Danguolės Vasiliauskienės ir Audriaus Vasiliausko knygos „Ilgo gyvenimo paslaptys“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, I. Kašauskaitė (Alma littera)

Forumas Diskusija „Politika ir knyga šiuolaikinėje Rusijoje“. Dalyvauja A. Ivanovas, M. Kotominas, B. Kuprijanovas, N. Ochotinas

Rašytojų kampas/LRT studija Bičiulių premijos įteikimas ir Metų verstinės knygos rinkimai. Dalyvauja L. Jonušys, J. Katkuvienė, D. Zabielaitė, M. Mikelaitienė (LLVS)

Vaikų scena Renatos Šerelytės knygos „Krakatukai kosmose“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Urba (Alma littera)

Konferencijų salė 3.2 Juozo Antanavičiaus knygos „Tarp muzikos, mokslo ir kalnų“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Gaidamavičiūtė, J. Bruveris, D. Palionytė (LMTA)

Stendas 5.B05 Sušių gamybos pamokėlė pagal lietuvišką knygą „Sushi. Nuo A iki Z“ (Obuolys)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C14 Yasmina Khadra (Žara)
Stendas 5.B03 Leonidas Donskis (Versus aureus)
Stendas 5.C04 Gytis Skudžinskas (Kultūros meniu)
Stendas 5.C19 Agnė Narušytė (Baltos lankos)
Stendas 5.C12 Algis Mickūnas (Apostrofa)

18.00
Konferencijų salė 5.1
Džiazas ir poezija: Kęstučio Vaiginio kvartetas; Rolandas Rastauskas (Czesławas Miłoszas, Bruno K. Öijeris, RoRa) ir Aurelija Maknytė (vj makaura; video) (Apostrofa)

Konferencijų salė 5.2 Yasmina Khadra knygų „Kabulo kregždės“, „Kerštas“, „Bagdado sirenos“, „Ką diena skolinga nakčiai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Račius, S. Banionytė, A. Uosytė (Žara, Prancūzų institutas Lietuvoje)

Konferencijų salė 5.3 Vytauto Landsbergio knygos „Lietuvos projektas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, L. Jakimavičius, D. Katkus (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Eugenijaus Ališankos knygos „Gatvė tarp dviejų bažnyčių“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Baranova, G. Radvilavičiūtė, S. Parulskis, L. Varanavičienė (Tyto alba)

Forumas Alfredo Bumblausko, Genutės Kirkienės ir Petro Saso leidinio „Chotyno mūšis 1621 m. – mūšis dėl Vidurio Europos“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, V. Kapkanas, V. Strolia, A. Bendorienė (MELC)
Rašytojų kampas/LRT studija Tomo Balkelio knygos „Moderniosios Lietuvos kūrimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Davoliūtė, Ž. Beliauskas, M. Kvietkauskas, A. Nikžentaitis (LLTI)

Vaikų scena Nomedos Marčėnaitės knygos „Lėlė“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Adomaitytė (Tyto alba)
Konferencijų salė 3.2 Jūratės Trilupaitienės knygos „Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose“ ir Ievos Jedzinskaitės-Kuizinienės knygos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai“ pristatymas. Dalyvauja autorės, ansamblis „Banchetto musicale“ (Valdovų rūmų muziejus)

Su skaitytojais bendrauja ir autogra fus dalija
Stendas 5.C04 Arturas Valiauga (Kultūros meniu)
Stendas 5.A02 Antanas A. Jonynas (Tyto alba)
Stendas 5.C19 Undinė Radzevičiūtė (Baltos lankos)
Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)

19.00
Konferencijų salė 5.2 Davido Foenkinos knygų „Subtilumas“, „Ištikus laimei“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Melkūnaitė, J. Ludavičienė, V. Puteikis (Tyto alba/ Prancūzų institutas Lietuvoje)

Konferencijų salė 5.3 Lenos Eltang knygos „Akmeniniai klevai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Brazauskas, V. Braziūnas, J. Dapkūnaitė, P. Vyšniauskas (Vaga)

Konferencijų salė 5.5 Nevaikiški komiksai: „Maus“, holokausto istorija (Arto Spiegelmano knygos „Maus“ pristatymas). Dalyvauja A. Davidavičius, A. Blumberg, R. van Voren, J. D. Mininger (Kitokia grafika)

Forumas Jūratės Statkutės de Rosales knygos „Europos šaknys ir mes, lietuviai“
pristatymas. Dalyvauja R. Grigas, E. Jovaiša, V. Žulkus, P. Jonušas, O. Liugailienė, sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ (Versmė)

Rašytojų kampas/LRT studija Pokalbis su 2011 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Henriku Algiu Čigriejumi. Dalyvauja K. Nastopka, A. Ališauskas, A. Marčėnas
(LRS leidykla)

Konferencijų salė 3.2 Knygos „Marija Teresė Rožanskaitė: vaizdai ir tekstai“ pristatymas
(sud. Laima Kreivytė). Dalyvauja sudarytoja, D. Tumpytė, S. Daugirdaitė, M. Jankauskaitė (Artseria)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5.C14 Yasmina Khadra (Žara)
Stendas 5.A02 Eugenijus Ališanka (Tyto alba)
Stendas 5.C18 Vytautas Landsbergis (LRS leidykla)
Stendas 5.D16 Gytis Norvilas (Kitos knygos)
Stendas 3.16 Algis Mickūnas (LLTI)
Stendas 5. A02 Nomeda Marčėnaitė (Tyto alba)

20.00
Konferencijų salė 5.1 Poezijos vakaras Justinui Marcinkevičiui atminti. Dalyvauja V. Sventickas, D. Jankauskaitė, R. Adomaitis (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.2 Minties kovos: knygos pasitiktuvės ir žaidimas. Dalyvauja „Gagarin on the moon“ komanda, knygos autoriai V. Škarnulis, Ž. Zabieta. Komandų registracija www.mintis.eu (Mintis)

Konferencijų salė 5.3 Knygos „Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas“ (sud. Rūta
Leitanaitė, Julija Reklaitė) pristatymas. Dalyvauja E. Parulskis, D. Osteika, M. Drėmaitė, A. Ambrasas, N. Lukšionytė-Tolvaišienė (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.5 Gyčio Norvilo poezijos rinkinio „Išlydžių zonos“ pristatymas. Bardo G. Kajėno koncertas. Dalyvauja autorius, A. A. Jonynas, T. S. Butkus, D. Gintalas (Kitos knygos)

Rašytojų kampas/LRT studija Knygos „Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas“ (sud. Ramutė Rachlevičiūtė) pristatymas. Dalyvauja sudarytoja, D. Zovienė, L. Puipienė, M. Puipaitė, R. Januševičiūtė (Artseria)

Forumas Kinas ir prasmės paieškos: Michailo Jampolskio knygos „Kalba – kūnas – įvykis“ pristatymas. Rodomas videointerviu su autoriumi. Dalyvauja N. Milerius, N. Arlauskaitė (Mintis)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.A02 Lena Eltang (Vaga)
Stendas 5.A02 David Foenkinos (Tyto alba)
Stendas 5.C18 Henrikas Algis Čigriejus (LRS leidykla)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)

Vasario 26 d., sekmadienis. Šeimos diena.

10.00
Rašytojų kampas/LRT studija Ukrainiečių rašytoja Lesia Voronina pristato savo naujausią knygą. Dalyvauja S. Ach, P. Juodišius, K. Kasparavičius

11.00
Konferencijų salė 5.1 „Lietuvių choro muzikos antologijos“ pristatymas – koncertas. Dalyvauja J. Bruveris, V. Augustinas, choras „Jauna muzika“ (LLKC)

Konferencijų salė 5.2 Dalios Sruogaitės knygos „Atminties archeologija“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Vaškelis, D. Linčiuvienė, I. Veisaitė, V. Juknaitė (LLTI)

Konferencijų salė 5.3 Lino Midverio knygos „Kaip atpažinti vėliavas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Midverienė, R. Midveris, I. Midverytė, A. Raklevičiūtė (Metodika)

Konferencijų salė 5.5 Dainiaus Kinderio knygos „Valgis, meilė, dvasia“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Baurienė (Metodika)

Forumas Knygos „Sutemų keleiviai. Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė 1944–1958“ pristatymas. Dalyvauja A. Dručkus, G. Dručkus, A. Patackas, A. Streikus, M. Vitkūnas (Aidai)

Rašytojų kampas/LRT studija Lauro Bielinio knygos „Prezidentė“ aptarimas. Diskusija „Viešojo Lietuvos prezidentės įvaizdžio atspindys visuomenėje“. Dalyvauja autorius, G. Mažeikis, R. Valatka (Kitos knygos)

Vaikų scena Ericos Jennings knygos „Mano gyvūnai. My animals“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Didžiulis (Alma littera)

12.00
Konferencijų salė 5.1 Koncertas visai šeimai (Lietuvos nacionalinė filharmonija)

Konferencijų salė 5.2 Michailo Epšteino knygos „Tėvystė: metafizinis dienoraštis“ pristatymas. Dalyvauja A. Navickas, R. Petronis, G. Petronienė, A. Alekseičikas (Bernardinai.lt)

Konferencijų salė 5.3 Lauros Sintijos Černiauskaitės knygos „Medaus mėnuo“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Riškutė, J. Sprindytė, V. Juknaitė (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Diskusija „Šiuolaikinių pasakų psichologija“. Dalyvauja I. Bumblauskienė, E. Šeputytė-Vaitulevičienė, R. Jurgaitis, R. Žumbakienė, S. Ridzevičius (Jūsų Flintas)

Forumas Žymūs žmonės skaito. Dalyvauja G. Liaudanskas-Svaras, J. Rimkutė, R. Valiukaitė, T. Balaišis-Sėkla, E. Jakilaitis, I. Šimonytė (Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Rašytojų kampas/LRT studija Laidos GUSTAVO ENCIKLOPEDIJA pagrindinio herojaus Gustavo susitikimas su jaunaisiais TV žiūrovais.

Vaikų scena Knygos „Būk laimingas, turtingas, išmintingas, sveikas ir gerbiamas“
(sud. Aurelijus Noruševičius) pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, G. Kadžytė, K. Račkauskaus, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai (Kalendorius)

Stendas 5.C12 Svečiuose - Modernaus meno centras su pirmuoju savo leidiniu „Vieno
muziejaus istorija, I d.“ (Apostrofa, Petro ofsetas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.B04 Sigutė Ach (Nieko rimto)
Stendas 5.D24 Jonas Užurka (Eugrimas)
Stendas 5.D16 Lauras Bielinis (Kitos knygos)
Stendas 5.A02 Nomeda Marčėnaitė (Tyto alba)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)
Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)

13.00
Konferencijų salė 5.1 Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Raštų VI tomo, „Laiškai (1944–1958)“ pristatymas. Dalyvauja D. Palukaitienė, D. Linčiuvienė, J. Onaitytė, L. Zorūbaitė,
G. Vaškelis (LLTI)

Konferencijų salė 5.2 Radvilės Racėnaitės knygos „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore“ pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Būgienė, G. Kazlauskienė, D. Razauskas (LLTI)

Konferencijų salė 5.3 Vilnius Adomo Honorio Kirkoro laikais ir šiandien: A. H. Kirkoro knygos „Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes“ pristatymas. Dalyvauja L. Klimka (Mintis)

Konferencijų salė 5.5 Audronės Ilgevičienės knygos „Sakmė apie aisčius“ pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Rimkevičienė (Pars fortunae)

Forumas Mikalojaus Vorobjovo knygos „M. K. Čiurlionis. Lietuvių tapytojas ir muzikas“ pristatymas. Dalyvauja R. Andriušytė-Žukienė, D. Kučinskas, P. Vildžiūnas, P. Kimbrys (Aidai)

Rašytojų kampas/LRT studija Roberto Danio poezijos rinktinės „Būsiu paukštis“ pristatymas. Dalyvauja S. Ach, B. Mar, S. Bareikis, O. Ditkovskis (Nieko rimto)

Vaikų scena Stebėkime ir pažinkime Lietuvos paukščius (Baltos lankos)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C18 Laura Sintija Černiauskaitė (LRS leidykla)
Stendas 5.C12 Alfonsas Andriuškevičius (Apostrofa)
Stendas 5.A05 Alfredas Šaltys (Kalendorius)

14.00
Konferencijų salė 5.1 Knygos „Nelly“ pristatymas. Dalyvauja G. Kadžytė, V. Kochanskytė, N. Paltinienė, A. Paltinas, A. Peškaitis (Žara)

Konferencijų salė 5.2 Ievos Astromskaitės knygos „Dulkėm ir žiedlapiais“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Noreikienė, A. Novikovas, N. Mikalauskienė (Edukologija)

Konferencijų salė 5.3 Andriaus Navicko knygos „Laiškai plaukiantiems prieš srovę“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A.Šimkus, K. Dvareckas (Bernardinai.lt)

Konferencijų salė 5.5 Algirdo Knystauto knygos „Kelionių menas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, K. Vasiliauskaitė (Metodika)

Forumas Akcijos „Metų knygos rinkimai“ apdovanojimai. Dalyvauja išrinktų knygų autoriai (Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Rašytojų kampas/LRT studija Birutės Jonuškaitės novelių knygos „Užsagstyk mane“ pristatymas.

Sceninė improvizacija pagal novelę „Lokio seilė“. Dalyvauja autorė, J. Riškutė, A. Latėnas, B. Mar (LRS leidykla)

Vaikų scena Selemono Paltanavičiaus knygos „Pažinkime Lietuvos gyvūnus“ pristatymas. Dalyvauja autorius, L. Paškevičienė (Alma littera)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C12 Raimondas Polis (Petro ofsetas)

15.00
Konferencijų salė 5.1 Kompaktinės plokštelės „Ubagų karalystės monai“ pristatymas. Dalyvauja A. Fokas, G. Kadžytė, Z. Kelmickaitė, „Sutaro“ kapelijos muzikantai (Sutaras)

Konferencijų salė 5.2 Balmontas ir Lietuva: tarpkultūriniai ryšiai ir poezijos vertimai. Kristinos Sakalavičiūtės knygos „Konstantinas Balmontas ir Lietuva: Poezijos vertimų studijos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Kovtun, I. Vidugirytė, M. Bruni-Balmont, P. Lavrinec (LLTI)

Konferencijų salė 5.3 Alfredo Šalčio knygos „Sudainuotų dainų aidais“ pristatymas - koncertas. Dalyvauja autorius, A. Noruševičius, J. Baltušienė, K. Račkauskas, V. Štrimaitienė, A. Daučiūnienė, J. Valentaitė (Kalendorius)

Konferencijų salė 5.5 Genovaitės Bončkutės-Petronienės knygos „Neįvykusi terapija“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Brazauskas, E. Šeputytė-Vaitulevičienė, D. Mušinskas (Vaga) Forumas Jurgos Ivanauskaitės premijos „Už laisvą, atvirą ir drasią kūrybinę raišką“ įteikimas (Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras)

Rašytojų kampas/LRT studija Stasio Samalavičiaus knygos „Vilniaus miestiečiai ir jų kultūra“ pristatymas. Dalyvauja J. Balčiūnas, A. Ragauskas, A. Samalavičius, K. Stoškus (Edukologija)

Stendas 4.24 Reti Lietuvos paukščiai ir gyvūnai. Knygos-fotoalbumo „Mandarininė antelė“ pristatymas (Jurgos projektai)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija
Stendas 5.C14 Nelly Paltinienė (Žara)

knygų mugė, knygu muge 2012 programa, litexpo, vilniaus knygų mugė 2012

Rašyti komentarą
Vardas* El. paštas
Komentaras*
    *privalomi laukai