Anglų kalbos pamokos pagal pažangią metodiką

Shutterstock nuotr.

Anglų kalbos mokykloje „Intellectus“ pamokos skirtos vaikams, paaugliams, suaugusiesiems ir verslo atstovams. Besimokantieji dirba su kvalifikuotais, tarptautinę patirtį turinčiais specialistais, kurie dėsto ne tik aiškiai, bet ir įdomiai. Suaugusiųjų kursuose sustiprintai lavinama šnekamoji anglų kalba, reguliariai tikrinama pažanga, o žinios įtvirtinamos mokymosi sistemoje online. Paaugliams ir abiturientams skirtose programose anglų kalba lavinama ne vien teoriškai, bet ir praktiškai, stiprinant kalbos vartojimo įgūdžius.

Mokytojai orientuojasi į kuo geresnius rezultatus – pamokos metu bendraujama tik angliškai, siekiama išmokyti to, ko labai trūksta moksleiviams – sklandžiai ir taisyklingai kalbėti angliškai. Vaikų grupėse mokosi 4–8 asmenys, kiekvienam mokiniui skiriamas individualus dėmesys. Stengiamasi, kad visiems moksleiviams pakaktų laiko kalbos vartojimo praktikai, kalbėjimo užduotys organizuojamos porose ir mažose grupelėse. Komunikacinės ir interaktyvios anglų kalbos pamokos sudomina vaikus, skatina jų kūrybiškumą, leidžia greičiau išmokti šnekamosios anglų kalbos, moko komandinio darbo.

Verslo anglų kalbos kursas skirtas ne vien verslininkams, bet ir įmonių vadybininkams, vadovams, administratoriams, norintiems lavinti verslo kalbos bendravimo įgūdžius. Verslo kalbos pamokas veda itin patyręs ir kvalifikuotas verslo anglų kalbos dėstytojas.

Taip pat anglų kalbos mokykloje „Intellectus“ mokiniai ruošiami IELTS egzaminui pagal specialią programą, sudarytą remiantis IELTS egzaminų reikalavimais, o online užklasinė sistema padeda įtvirtinti įgytas žinias ir atlikti namų darbų užduotis.

Kalbų centre yra taikoma pažangi Kembridžo ir Oksfordo universitetų metodika. Pagal ją anglų kalbos veiksmingai mokomi tiek vaikai, tiek suaugusieji. Teorinė medžiaga pritaikoma praktinėms situacijoms, tokiu būdu siekiant lavinti šnekamąją anglų kalbą, įveikti kalbėjimo baimę. Taikant šiuolaikinę metodiką įsiliejama į interaktyvius bei praktinius užsiėmimus. Kadangi „Intellectus“ mokymo metodai yra skirti sistemingai ir sustiprintai lavinti šnekamąją anglų kalbą, net iki 50 proc. pamokos laiko yra skiriama kalbėjimui angliškai ugdyti. Pasitelkus pasaulio mokyklose paplitusį „atradimo“ metodą (angl. Discovery Method) mokiniai atranda anglų kalbos gramatikos bei žodyno dėsningumus ir tokiu būdu informaciją prisimena ilgesnį laiką, nei mokydamiesi tradiciškai, t. y. kai mokiniai pasyviai klausosi mokytojo taisyklių išaiškinimo.

Pamokų metu taip pat taikomas trijų etapų metodinis modelis: sudominimas, nagrinėjimas, aktyvinimas. Mokytojai sudomina kursų dalyvius pamokos tema, vėliau ją studijuoja ir atranda aktualius kalbos dėsningumus, galiausiai praktikuoja tai, ką išmoko gyvojoje kalboje. Mokiniai kartu su mokytojais bendrauja angliškai atlikdami įvairias užduotis ir imituodami gyvenimiškas situacijas, o kursų eigoje vertinama mokinio pažanga, skiriami namų darbai žinioms įtvirtinti. Užklasinės mokymosi platformos ir papildomi mokymosi šaltiniai studentams padeda neribotai gilinti žinias.

Anglų kalbos mokykloje „Intellectus“ mokinių kalbos lygis vertinamas remiantis Europos Tarybos direktyvose nustatyta anglų kalbos mokėjimo lygių skale.

Pradedančiojo vartotojo lygis A1 – mokinys geba užduoti asmeninio pobūdžio klausimus ir į juos atsakyti, susikalba ypač paprastai, užduodant paprastus klausimus apie tai, kur jis gyvena, kiek jam metų, kokių asmeninių daiktų jis turi ir kt.

Tinkamai susikalbėti pavyksta tik tada, kai pašnekovas kalba lėtai ir aiškiai. A2 lygis – asmuo geba bendrauti kasdienėmis temomis, pasakoti apie save, savo išsilavinimą, supranta dažniausiai vartojamus posakius, geba pasiteirauti ir suteikti informaciją. Būtiniausi poreikiai, artima aplinka ir kasdienių situacijų temos nėra sudėtingos turintiems A2 kalbos lygį.

B1 lygis – asmuo angliškai bendrauja įvairiose kasdienėse ir nenumatytose situacijose, kalba rišliai, net ir iš anksto nepasiruošęs. Geba paaiškinti savo nuomonę, vieną ar kitą pasirinkimą, supranta dažnai vartojamus angliškus terminus, posakius, kuriuos taip pat pavartoja savo šnekamojoje kalboje. Gali apibūdinti nutikusius įvykius, papasakoti apie svajones bei norus.

B2 lygis – angliškai asmuo kalba nejausdamas įtampos, pasimetimo, drąsiai išdėsto mintis, jas paaiškina, supranta pasakojimus apie kasdienes situacijas darbe, namuose, keliaudamas, geba samprotauti ir kurti rišlų tekstą.

C1 lygis – asmuo kalba spontaniškai, laisvai, kuria aiškų, detalų tekstą net ir sunkiomis bei kasdienybėje retai vartojamomis temomis, laikosi anglų kalbos stiliaus, gramatikos reikalavimų, vartoja taisyklingas žodžių formas. Asmuo gali bendrauti įvairiomis profesinėmis temomis, laisvai bendrauja tiek žodžiu, tiek raštu. Lanksčiai vartoja anglų kalbą bet kokioje situacijoje.

Pagal Europos Tarybos direktyvas C2 lygis yra pats aukščiausias, prilygstantis tiems, kurių anglų kalba yra gimtoji. Asmuo anglų kalba bendrauja nuosekliai, spontaniškai, laisvai net ir sudėtingose neplanuotose situacijose, supranta visą perskaitytą ir išgirstą informaciją, laisvai išdėsto, pagrindžia savo nuomonę ir bendrauja visomis temomis.

anglų kalbos kursai, anglų kalbos lygiai, anglų kalbos mokykla, Intellectus, kaip išmokti anglų kalbą

Rašyti komentarą
Vardas* El. paštas
Komentaras*
    *privalomi laukai