Okultizmo praktikos sėkmingai žlugdančios sąmoningumą

Burtai, magija, ekstrasensorika, bioenergetika, šamanizmas – tai gyvenimo klystkeliai, kuriais vis daugiau paslystama. Beveik kas antras žmogus per gyvenimą nors kartą apsilankė pas burėją, ekstrasensą, ar...

Kaip sakoma yra paklausa, atsiranda ir pasiūla. Šiandien įvairių dvasinio tobulėjimo praktikų, okultizmo, šamanizmo centų Lietuvoje yra apstu, tik rinkis... Dalis žmonių ir renkasi, dažniausiai ekspermentuodami savo kūnu ir siela bando viską iš eilės: burtus, ekstrasensoriką, astrologiją, bioenergetiką, šamanizmą, meditacijas, jogą, įvairius ritualus, tikslų vizualizaciją, pozityvų mąstymą, sąmonės išvalymą, neigiamų emocijų išmetimą, stabų garbinimą ir t.t.

Pasidomėjus akys raibsta, kiek daug mes visko galime, kuo tapsime, kiek daug apie save sužinosime, jei tik lankysimės pas įvairius dvasinio tobulėjimo „specialistus“… Bet kokiu atveju klientų tokiuose centruose netrūksta. Žmonės vejami kasdienių problemų, ligų, nežinomybės, stokodami sąmoningumo, laksto iš vieno būrėjo pas kitą, iš vieno užsiėmimo į kitą ir tikisi kažkokio stebuklo, nušvitimo, praregėjimo… Stebuklų nėra – didžiausias stebuklas esate Jūs.

Burtai, raganavimai, magija...

Kaip tai veikia? Vos užėjus pas būrėją, jis išsyk Jus apžiūri (išvaizda, rankos, akys labai daug pasako apie žmogų mums kiekvienam) ,“nuskaito” informaciją iš Jūsų biolauko, pagal kurią atkuria vykusias ar vykstančias gyvenimo peripetijas, kurias kartais pataiko, kartais ne visai… Kas vyksta toliau? Jei jau kreipiatės pas tokį žmogų, turbūt tikitės sužinoti, kas įvyks ateityje, kaip reikalai klostysis vienoje ar kitoje situacijoje.

Sąmoningas žmogus supranta, kad visus savo gyvenimo ateities įvykius kuria pats, gyvenimas - jo rankose ir tik nuo jo pastangų ir Dievo malonės priklauso, kaip viskas vyks. Burėjai, raganiai, šamanai nusakydami, kad nutiks – “uždeda” pasąmoninę programą, kuri vėliau sėkmingai veikia. Paprasčiau tariant, instaliuoja tam tikrą programą kaip į kompiuterį (tik šiuo atveju programos mes nematome), kurią mes vėliau vykdome ir paskui dar stebimės: “kokia gera burėja, ką pasakė, viskas išsipildė” ir pan.

Tokiais atvejais, dar gerai kai pasako teigiamų dalykų, tačiau neretai galima išgirsti apie išburtas artėjkančias ligas ar net mirtis, nesėkmes, nelaimes… Be viso to, žmonės lankydamiesi pas įvairaus plauko “visažinius” pasirenka įvairių pasąmoninių programų (kurios yra pačios būrėjos arba buvusių jos klientų), kurios gali pasireikšti ligomis, nelaimėmis, nesėkmėmis, priklausomybėmis…

Vyksta energetiniai mainai. O po to, kilus nelaimingiems atsitikimams, susirgus pačiam ar šeimos nariams, dar kyla naivūs klausimai iš kur tai, kodėl man ir pan. Kaip šalies įstatymuose, taip ir Visatos dėsniuose, nežinojimas neapsaugo nuo atsakomybės.

Taip pat pažvelkite į pačių „visažinių“ gyvenimus (pvz. bulgarė Vanga, rusų ekstarsensė Džuna, G. Grabavojus ir t.t.) baisūs tragiški likimai, nelaimingi gyvenimai. Ar niekuomet nesusimąstėte, kodėl taip „tvarkydami“ kitų gyvenimus nesusitvarko savųjų? Kur tos jų galios dingsta tada?

Bet koks ateities spėjimas – prasižengimas Visatos dėsniams. Tik Tas, kuris viską sukūrė ir sprendžia mūsų likimą, gyvenimą. Jau vien nuėjimas pas tuos, kurie dedasi galį išpranašauti ateitį, reiškia labai didelį nepasitikėjimą Kūrėju.

Okultizmas praktikuojamas įvairiomis formomis:

  1.  Ateities burimas (pranašavimas) – neteisėtas žinių apie ateitį gavimas. Mediumas yra tiesioginėje piktųjų dvasių įtakoje. 
  2.  Lemties būrimas – ženklų aiškinimas. 
  3.  Raganavimas – burtai per okultines formules, užkeikimus ir mistinius užkalbėjimus. 
  4. Astrologija – pagoniškas ateities spėjimas dievinant žvaigždes, naudojant dvylika zodiako ženklų ir horoskopus, pagrįstus žmogaus gimimo momentu. 
  5. Psichometrija – žmogaus būdo bruožų, charakterio nustatymas per daiktus, kuriuos jis naudoja, arba drabužius, kuriuos jis vilki. 
  6. Telekinezė – daiktų judinimas per atstumą be matomos ar apčiuopiamos priežasties. 
  7. Burtų lazdelė – paslėptų objektų: vandens, naftos, mineralų ieškojimas, naudojant dvišakę lazdelę. Nuoroda į Ezechielio 8:17, kaip “laiko panosėje šakeles”. 
  8. Kerėjimas – okultizmo forma, kelianti didžiausią pavojų šiais laikais.

Kreipiasi į Dievą. Kurį? 

Beje, šios srities “specialistai” atlikdami savo ritualus tegia, kad kreipiasi į Dievą, kad turi Dievo dovaną nuspėti ateitį ir pan. Tuomet iškyla klausimas, ar Dievas gali prieštarauti pats sau ar keisti savo nuomonę?

Ekumeninėje Biblijoje (be religinės pakraipos skirtoje visems krikščioniams) teigiama: “Burimai, ženklų aiškinimas ir sapnai yra niekai; ko tu jau tikiesi, tą protas ir pavaizduoja” (Sir. 34,5). “Kaip žmogus, kuris gaudo šešėlį ar vejasi vėją, elgiesi tas, kas tiki sapnais. Kas matoma sapnuose, tai tik atspindys, atvaizdas veido, žiūrinčio į save patį“ (Sir. 34, 2-3). Šių dienų gyvenime, sapnų aiškinimasis, aptarimas ne vienoje darbovietėje tapęs rytinio kavos gėrimo ritualo dalimi.

Dažniausiai moterys susirinkusios linkę aptarti, ką sapnavo, ką tai galėtų reikšti ir pan. ” Dievas perspėjo savo tautą per Mozę: “Kai būsi žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duos, negarbink tų tautų stabų. Neaukok savo sūnaus ar dukters ant aukuro, neieškok patarimų pas žynius, ženklų aiškintojus ir burtininkus, žavėtojus, mirusių dvasių iššaukėjus, kerėtojus ir raganius. Viešpats smerkia visus tokius veiksmus, už tokius nusikaltimus Jis išnaikins tas tautas, prieš užimant tau tą kraštą. Nenusikalsk Viešpačiui, savo Dievui” (Pakartoto Įstatymo knyga 18:9-13).

Tuomet į kokį Dievą kreipiasi tie “specialistai”? Bet kokia spiritizmo ar okultizmo forma faktiškai yra bendravimas su demonais ir ieškojimas jų pagalbos vietoje Dievo, Jo Žodžio, vedimo ir paramos ieškojimo.

Taigi, jei žmogus įsipainiojęs į okultizmą (pats užsiima ar propoguoja pas tokius lankydamasis), jo gyvenimas yra rimtame pavojuje. Šiandien pasaulyje yra du dvasinės ir antgamtinės pagalbos šaltiniai: tikrasis Dievas, pas kurį ateiti galima per maldą Jėzaus vardu, ir okultizmas, už kurio slepiasi demoniškos jėgos. 

Pasikliaudamas okultinėmis jėgomis, žmogus šaukiasi kito dievo – šio pasaulio dievaičio, melo tėvo, velnio, kuris naudoja horoskopus, būrimą kortomis, chiromantiją, būrimą arbatos tirščiais, Ouija lenteles, krištolinius rutulius, švytuokles, visas raganavimo formas, užkalbėjimus, spiritistų seansus, ekstrasensinius pojūčius, telepatiją, telekinezę, spiritistų susirinkimus, automatinį rašymą, baldų bilsnojimą, levitaciją, hipnozę, burtų ir t.t.

Religija ir tikėjimas - tai du skirtingi dalykai

Paklausite, kodėl turėtumėme tikėti Ekumeninės Biblijos teiginiais? Tai knygų knyga, kurioje slypi visi gyvenimo atsakymai. Ekumeninė Biblija iš kitų išsiskiria tuo, kad yra skirta visiems krikščioniams.

Ji be jokios religinės pakraipos, skirta visiems ir kiekvienam, tik skaityk ir mokykis, nes čia sudėta visa gyvenimo išmintis, visi pamokymai. Visa kita literatūra yra kilusi iš Biblijos tik joje daugiau žmogaus proto, pamąstymų, patarimų, kuriais puolame naudotis nė nesusimąstę, ar tai mums tikrai tinka.

Šiandien yra labai painiojama ir tapatinama religijos ir tikėjimo sąvokos. Su kiekviena diena randasi vis nauji religiniai judėjimai su savomis taisyklėmis, praktikuojamomis dogmomis, ritualais. Šventasis raštas iškraipomas pagal kiekvieno judėjimo prioritetus, siekiant pritraukti ir užvaldyti kuo didenes mases žmonių.

Tikėjimas yra žmogaus sugebėjimas sąmoningai nukreipti savo protą į norimą veiklą ir gauti rezultatus. Tikėjimas yra absoliučiai valdomas procesas, kuris padeda žmogui gyvenimo situacijose. Pavyzdžiui: tikėjimas esamu pasaulių Kūrėju veda žmogų į savęs pažinimą per jo paties išgyvenimus, savianalizę, pastabumą, skatina jo sąmoningumą...

Tikėjimas savimi padeda žmogui nugalėti ligą, negalią ar pasiekti įvairius laimėjimus, tobulėti ir atrasti gyvenimo prasmę, džiaugsmą vidinę ramybę ir laisvę. Religijos - kieno tai sukurtos teorijos ir praktikos, ribos ir laisvės, asmenybėms, neturinčioms savo gyvenimo pagrindo ar gyvojo tikėjimo. Religijos yra tik vienas iš tikėjimo objektų, bet ne jo pagrindas.

Pats tikėjimas yra religingų asmenų masių valdymo įrankis. Jį sužadina stebuklai, nežinojimas ir per didelis kai kurių žmonių jautrumas hipnozei. Galima teigti, kad tikėjimas yra paties žmogaus kaip asmenybės valdomo proto įrankis. Religija taip pat naudoja tikėjimą kaip įrankį, bet jau kitų žmonių protams valdyti. Jos egzistuoja kaip politika, valdymo struktūros.

Ar religijos duoda žmonijai gėrį, nušvitimą, sąmoningumą, ar paklydimą, nuvedimą nuo Dievo - rodo dabartis. O kiekvienas žmogus turi galimybę rinktis ir yra visapusiškai atsakingas už savo pasirinkimo rezultatus.

Pagal. N. Kondratenko medžiagą straipsnį parengė A. Rutkauskaitė 

 


VšĮ „Luxvita“ tikslas – kiekvieną asmenį išmokinti augančio sąmoningumo bei praktiško jo taikymo kasdienybėjė. Savo tikslų siekiame, naudodami unikalią ugdymo sistemą, neturinčią analogų pasaulyje, tačiau naudojant praktikoje labai pasiteisinusią.

Turime genialių idėjų, kurias žingsnis po žingsnio įgyvendiname ir laukiame įvairių pasiūlymų bei atsiliepimų iš Jūsų el. paštu: konsultacijos@laikas.lt

Naujausi komentarai
Mgm
2012-10-10, 23:33
Nustojau skaityt ties "Dievo malonės...."
aliukas
2012-04-22, 22:16
del ekstrasensu gydanciu zmoniu ligas galiu pasakyti kad tai tikra, mano giminaite isgyde nuo nerviniu ligu dar pries 15 metu. o buvo jau visai blogai, ejo kazkur 10 seansu pas kazkokia bobute i buta.
vaje
2010-11-16, 18:36
turbut girdėjote apie neošamanistinę merkinės trišonę. skaitiau, kad ty kryžiai satano, bet žmonės nekreipia dėmesio, vyksta. ty švč. trejybė nukryžiavota tep; prikalta širdis,paukštis ir akis. kunigai perspieja ty nevykti.mano klebonas sako, kad ty pats velnias gyvena, kurio širdį garbiname ant žemės trišonėje.
para
2010-09-22, 10:59
statistiskai vos ne kas antras standartinis lietuvis karta per gyvenima yra nuklydes pas ekstrasensus, burejus ar pas kazkokius ziniuonis.. kai kurie is ju ta praktikuoja nuolat. Priezastis - gal but nezinojima...ir aisku samoningumo trukumas.
brrrrr
2010-09-22, 08:51
siaubas tas okultizmas. kokie zmones isvis gali tai praktikuoti????
Rašyti komentarą
Vardas* El. paštas
Komentaras*
    *privalomi laukai